Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Novější 1 3 8 15 22

Fotografování dětí

Pan Netopul přišel s nabídkou fotografování dětí s vánoční tématikou. Nabídka visí ve školce na nástěnce. S panem fotografem máme dobré zkušenosti, fotografie malých dětí se mu daří skvěle...fotografovat bude 10. 11. 2020 dopoledne dle objednávky rodičů. Celá sada fotek stojí 290,- Kč, ale platí se teprve, když se fotky líbí (nebo je vracíme). Dostanete také kód, pomocí něhož si můžete zdařilé fotky doobjednat. Pokud máte o fotografování zájem, nahlaste učitelkám ve třídě.Čeká nás první divadlo

Vážení rodiče, zítra nás čeká letošní první divadlo v mateřské škole. Začíná v 8,30 hodin a chtěla bych pozvat i děti, které jsou zatím doma z různých důvodů. Pokud jsou nemocné, tak určitě ne, ale pokud se jedná "jen o rýmičku" nebo si "zvykají na MŠ" - PŘiJĎTE! A po divadle zase můžete odejít - při ceně 50,- Kč za dítě potřebujeme alespoň 20 platících, aby příště za námi divadlo zase přijelo...Děkuji za pochopení. I.MrštíkováRoušky v MŠ

Ministr zdravotnictví po celé republice nařizuje nošení roušek. Od čtvrtka 10.9.2020 bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR, pro nás to znamená, že vstup do šatny MŠ je povolen jedné doprovázející osobě v roušce. Děti roušku zatím mít nemusí!Divadlo U dvou sluncí

Už 23.září 2020 nás čeká krásné divadlo. Pohádky "Jak Jeníček zlobil" a "O lesních pěšinkách" přijede od 8,30 hod. zahrát do školky paní Vavřínková. Vybíráme 50,- Kč.Platby školného a stravného

Jakým způsobem a kolik platit za školku bylo rodičům vysvětleno na třídní schůzce 2.9.2020. Pro přehlednost :

Školné - se platí za děti do 5 let (rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí) a u nás je školné stanoveno 200,- Kč. O hlavních prázdninách (červenec a srpen) se školné neplatí. Školné se neplatí také, když rodič dítě řádně omluví na celý měsíc předem - např. při delším onemocnění. Je nutné ještě zdůraznit, že děti ze třídy Hvězdičky plní povinné vzdělávání a pokud by se neúčastnilo výuky od 8 - 12 hodin, musí být omluveno.

Stravné - výši stravného si musí rodič odvodit od docházky svého dítěte. Celodenní stravování za měsíc činí 800,- Kč (odpolední svačinky stojí 11,- Kč, tedy pokud dítě chodí pravidelně domů po obědě, postačí částka 600,-Kč). Dvakrát ročně peníze ze stravovacího účtu vašeho dítěte vracíme na základě "Žádosti".

Školné a stravné pošlete společně na účet MŠ: 86-0301120217/0100 do 25. dne v měsíci předem.

Kdykoliv se můžete dotázat paní Blažkové, jaký obnos je na stravovacím účtu vašeho dítěte.

Rodiče, kteří nestihli zaplatit v srpnu, prosím, aby přinesli školné (200,-Kč) na září hotově do pátka 4.9.2020 a stravné poslali v září dvojnásobné. Děkuji.Zahájení školního roku 2020/21

Školní rok 2020/21 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 na sále obecního domu č. 79 v náhradních prostorech až do úplného dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy v č. 42. Většina rodičů nových dětí se už kontaktovala, ojediněle ještě doporučujeme rodičům nás navštívit a domluvit docházku svých dětí. Také si při tom vyzvednete doklady k vyplnění, lékařské potvrzení, informace o vyzvedávání dětí, GDPR, přihláška ke stravování, pokyny k platbám atd. Novým dětem umožníme postupný a pohodový zvykací režim... Od září 2020 zahajujeme ve 2 třídách. Již 2. 9. 2020 (středa) svoláváme na 15 hodinu do dočasných provizorních prostor na sále obecního domu č. 79 schůzku rodičů, kde vám vysvětlíme vše okolo současného provozu naší mateřské škoy. Těšíme se na setkání!Mateřská škola zahájila 29.6.2020 provoz v č.79

Od pondělí 29. 6. 2020 jsme zahájili provoz na sále obecního domu v č.79. Do nových prostor přišlo 14 dětí. Ostatní děti jsou na prázdniny omluvené. Ještě zítra jich čekáme 15! Obědy dovážíme, svačinky připravuje paní kuchařka Maruška Blažková. Právě vzhledem k dovážení obědů je nutné hlásit přítomnost a nepřítomnost dítěte den předem. Mateřská škola bude uzavřena od 20.7.2020 na čtyři týdny. Paní učitelka Jolanka děti opět přivítá v pondělí 17.8.2020 a právě tento den je trošku problémový s nahlašováním oběda - do 7 hodin ráno MUSÍME nahlásit do školní jídelny ve Dvoře Králové n.L. počet obědů. Možná by bylo vhodné nahlásit děti, které přijdou 17.8. do školky, ještě před uzavřením v červenci. Pevnou linku (č.tel.: 499392183) jsme nechali přenést do č. 79, takže můžete do 7 hod. změny paní učitelce nahlásit. Případně volejte na mobil MŠ: 725842007. Děkujeme za pochopení.Informace pro rodiče o organizaci při rekonstrukci MŠ

Vážení rodiče, včera jsme rodičům na schůzce s panem starostou předali informace o tom, jaká bude organizace MŠ při rekonstrukci. Ty nejdůležitější informace pro vás:

1. Stěhujeme školku 26.6.2020, už po obědě budeme balit. Je nezbytné vyzvednout si dítě po obědě a odnést si všechny vaše věci s sebou.

2. Do 24.6.2020 potřebujeme vědět, které dítě bude potřebovat o prázdninách a od září postýlku a povlečení. Nahlaste! Prosíme vás, kdo máte možnost o docházku pouze dopolední, zajistěte vyzvednutí vašeho dítěte po obědě - snížíme tak počet postýlek v nouzových podmínkách. Děkujeme!

3. Obědy pro děti budeme dovážet. Odhlašovat oběd musíte den dopředu (do 11 hodin!).

4. Náhradní provoz MŠ bude v č.79 - obecní dům. Snažíme se vyhovět rodičům, kteří v anketě požadovali prázdninový provoz v první polovině července. Svoje věci tedy přinesete 29.6.2020 do náhradních prostor. Pokud o prázdninách nebudete chodit, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do oběda 26.6.2020. Děkujeme za pochopení.Dovolená - uzavření MŠ o hlavních prázdninách.

Včera večer zřizovatel schválil uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách v termínu od 20.7.2020 v trvání 4 týdnů. Mateřská škola se otevře tedy 17.8.2020. Vycházelo se z požadavků rodičů, které vyjádřili v anketě k prázdninovému provozu. Provoz MŠ bude od 29.6.2020 v náhradních prostorách v obecním domě č.79.Rekonstrukce mateřské školy

Ve čtvrtek 18.6.2020 od 16 hodin se v mateřské škole uskuteční setkání s panem starostou, který seznámí rodiče našich dětí s organizací rekonstrukce mateřské školy. Protože se jedná už o letošní léto a podzim, prosím o účast všech rodičů (současných i nově přijatých dětí). Přijďte se seznámit s informacemi, alespoň jeden zástupce rodiny. Důležité!Novější 1 3 8 15 22

Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg