Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Divadlo

V pátek 2.10.2015 jedeme do divadla - na motivy Jiřího Trnka uvádí Hankův dům ve Dvoře Králové n.L. divadelní představení "Zahrada". Odjezd od mateřské školy v 9,20.hod. Nezapomeňte děti svátečně obléknout. Děkujeme!Výuka angličtiny

Paní Kateřina Dušková z Choustníkova Hradiště č. 133 nabízí výuku angličtiny pro děti. (Bližší informace u učitelek ve třídě.)KUKS

Pojedeme na výlet

 

V pátek 25. září 2015 pojedeme na výlet do Kuksu.

 

Odjezd: v 8, 32 hod. z autobusové zastávky

 

Návrat: po půl dvanácté na oběd

 

Děti přiveďte nejpozději  do 8 hodin, aby se stihly nasvačit (příp. posnídejte doma a přiveďte dítě na autobusovou zastávku).

 

S sebou: batůžek s pláštěnkou a pitím. Můžete přidat malou ňamku.

 

Jízdné zaplatíte dodatečně – po obědě nebo odpoledne, až si přijdete do školky pro dítě – až budeme znát cenu dopravy (kolik zaplatíme, ceny jsou u různých dopravců různé).

 Třídní schůzka

Třídní schůzka

 

 

Vážení rodiče,

 

zveme vás na zahajovací třídní schůzku, která se uskuteční v naší mateřské škole ve čtvrtek

10. září 2015 od 15 hodin.

Získáte veškeré informace o chodu školy, stravování, akcích, které připravujeme, plavání a seznámíte se osobně s novou paní učitelkou Jolanou Sobovičovou a novými rodiči.

 

Těšíme se na vás.MŠ zahájila provoz

Zahájily jsme provoz s novou paní učitelkou Jolanou Sobovičovou. Prosím o kontrolu rodičů, zda byla odeslána platba za stravné, příp. školné za vaše dítě - nutné do konce srpna. Noví rodiče by se měli zastavit v mateřské škole a domluvit docházku svého dítěte. Dítě potřebuje před nástupem potvrzení od lékaře a vyplnit vstupní dokumenty. Také za nové děti musíte platbu uskutečnit do konce srpna.Co nás čeká v pátek 26.6 ?

Co nás čeká v pátek 26.6.2015 ?

 

V 9:00 hod. přijde pan starosta a společně se rozloučíme s předškoláky. Letos se loučíme s Toníkem, Vojtíškem, Kubíčkem a Matýskem.

 

V 10:00 hod. jdeme na zmrzlinku do hospůdky k Senetom.

 

V 16:00 hod. je vítání občánků – děti, které chtějí předvést pásmo písní a básní, tak si mohou ve školce vyzvednout básničky a doma trénovat.

 

Všem přejeme krásné prázdniny a prosíme o nahlášení, kdo bude o prázdninách chodit a kdo ne. Děkujeme

 Vítání občánků

V pátek 26.6.2015 v 16 hodin budeme vítat nové občánky. Letos vezmeme všechny děti, které o vystoupení projeví zájem.. ALE! Tři básničky a jedna písnička (vše na nástěnce) musí umět. Učíme se, pomozte i vy a můžeme se na sále obecního domu předvést i ve větším počtu. Děti se těší, tak proč jim to neumožnit. Záleží jen na vašich časových možnostech, vážení rodiče...Slavnostní šerpování

S našimi školáky se rozloučíme v pátek 26.června 2015 v 9 hodin v naší školce, kdy společně s panem starostou a za účasti (doufáme) rodinných příslušníků předáme šerpy a dárečky na rozloučenou...

 Školní olympiáda

Ve středu 10. 6. 2015 (příp. ve čtvrtek, pokud nestihneme všechny disciplíny) plánujeme velkou sportovní akci na zahradě mateřské školy. Děti budou závodit ve čtyřech disciplínách: sprint na 20 m, překážkový běh, skok do dálky a hod do dálky. Potřebujeme dobré boty!!!

Sladkosti a ceny na naši olympiádu věnoval obecní úřad v čele s panem starostou Vopálkou. DĚKUJEME!Poděkování

 

Děkujeme manželům Laubeovým, paní Červinkové, panu Militkému a maminkám Bezkočkové, Volfové a Dvořákové za sponzorování našeho výletu. Určitě i děti doma vyprávěly a my potvrzujeme, že to byl velmi zdařilý výlet, který si užili všichni. Potvrdilo se, že i takto malé děti mohou na „velký“ dobře zorganizovaný školní výlet. Děkujeme za podporu, díky vám můžeme kvalitně plnit Školní vzdělávací program.

 
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg