Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Seznámení se ŠVP a Školním řádem

Žádáme rodiče, kteří se nemohli z různých důvodů zúčastnit naší společné třídní schůzky, aby po prostudování ŠVP (školní vzdělávací program), Školního řádu, Předpisu o úplatě a novinek z povinného vzdělávání předškolních dětí - především o omlouvání dětí z povinného vzdělávání (nástěnka v šatně dětí pod schody), tuto skutečnost potvrdili svým podpisem na seznamu dětí u učitelek ve třídě. Máme povinnost prokazatelně se všemi  informacemi rodiče (zákonné zástupce dětí) seznámit. Lze také prostudovat na našich Web. stránkách. Děkujeme!Aktualizace zasílaných zpráv rodičům

S odborníky na webové stránky jsme aktualizovali dobu pro zasílání zpráv a novinek z naší mateřské školy. Zprávy by jste měli dostávat v časové relaci 8 - 20 hod.Třídní schůzka pro rodiče

Zahájili jsme...

Zveme vás v úterý 12. 9. 2017 od 15 hodin na

třídní schůzku

pro rodiče nejen nových dětí.

Dozvíte se vše, co potřebujete o provozu naší mateřské školy vědět, včetně nových informací ze školské legislativy, školního a vnitřního řádu školy a ŠVP.Program posledního červnového týdne

 1. 27.6.(úterý) – Návštěva dětí ze ZŠ Chvalkovice:

 • soutěže, představení, společná cesta za pokladem

28. 6. (středa) – výlet do ZOO:

 • odjezd po svačině v 8, 30 hod., návrat na oběd ve 12 hod.,vybíráme 20,- na vstupné a autobus, s sebou batůžek s pitím a malou ňamkou, příp. pláštěnku (podle počasí)

  30. 6. (pátek) – Šerpování školáků:

 • závěrečné slavnostní loučení s dětmi, které nastupují v září do ZŠ – od 9, 30 hod. zahájení, zábavný kvíz, šerpování a předání dárkůOlympiáda MŠ

Olympiáda mateřských škol

ve Dvoře Králové nad Labem

 

Kdy? V úterý 6. června 2017

 

Pojedeme linkovými autobusy:

starší děti odjedou již v 8,05 hodin ze zastávky!!!Dostanou svačinu ze školky zabalenou. Do batůžku jim dejte hlavně pití. Dostatek tekutin garantují organizátoři, ale ať má každé dítě svoji lahvičku, průběžně budeme doplňovat z várnic.

Mladší děti posvačí ve školce a odjedou povzbuzovat kamarády autobusem v 8, 52 hodin ze zastávky! Také jim dejte batůžek hlavně s pitím.

Návrat: malé děti pojedou autobusem v 10, 32 hodin, starší děti nejpozději v 11, 53 hodin na oběd.

Olympiáda bude probíhat na stadionu, můžete se přijet podívat a zafandit...

 Pojedeme do Vlčkovic

Zítra – 30. 5. 2017 (úterý), odjezd linkovým autobusem

v 8, 53 hodin.

V rámci poznávání okolí mateřské školy pojedeme navštívit sousední vesnici, kde bydlí řada našich kamarádů...

V mateřské škole se nasvačíme (příchod do 8, 15 hod.) a pojedeme linkovým autobusem až na konec Vlčkovic. Návrat zpátky autobusem ve 12 hodin. Děti, které chodí po obědě, budou naobědvané ve 12, 30 hodin.

S sebou batůžek s pitím a malou ňamkou.

Na autobus vybíráme 15,- Kč.

 1. pomoc

ZACHRAŇTE ŽIVOT!

 

Vážení spoluobčané,

 

zaměstnankyně naší MŠ byly letos proškoleny profesionálními záchranáři v 1. pomoci. Viděly jsme hrůzné fotografie a statistiky dětských úrazů (zlomeniny, popáleniny, opařeniny...), vyzkoušely si masáž srdce a spoustu jiného. Myslíme si, že tyto praktické rady potřebuje znát každý. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat. Toto draze placené školení jsme pro vás zajistili zdarma z projektu.

Udělejte si čas, využijte této nabídky a naučte se „ZACHRÁNIT ŽIVOT“.

Praktický seminář se uskuteční 31. 5. 2017 v budově MŠ Choustníkovo Hradiště od 15, 30 hodin.

Káva a pitný režim je připraven.

AKCE JE POUZE PRO DOSPĚLÉ!!!

 Výlet na KUKS

Kdy: ve čtvrtek 25. 5. 2017, odjezd v 8, 32 hod. linkovým autobusem

( v MŠ nejpozději 8, 15 hod.)

Program: pojedeme linkovým autobusem na zastávku Kuks, projdeme se vesnicí až k hospitalu a prohlédneme si bylinkovou zahradu a sochy.

V 10, 32 hod. pojedeme vlakem do Dvora Králové nad Labem, kde na nás bude čekat autobus. Přijedeme zpátky na oběd.

S sebou: do batůžku pláštěnku, pití, malou svačinu

Vybíráme: 50,- Kč

 Vystoupení s opičkou

Ve čtvrtek 4. května 2017 nás přijede do MŠ navštívit živá opička. Vystoupení začíná v 9 hodin a budeme vybírat 30,00 Kč.Čarodějnice v MŠ

Na tento pátek 28.4. chystáme "Čarodějnické opékání". V poledne po polévce půjdeme s dětmi opékat na školní zahradu buřty. Děti nebudou po obědě odpočívat, můžete si je kdykoliv po 12 hodině na zahradě vyzvednout. V případě nepříznivého počasí se po opékání vrátí do třídy.
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg