Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Plavání 2018

P l a v á n í 2018

Letos budou jezdit na plavání starší děti:

 • děti, které půjdou v září do školy

 • děti, kterým bude na podzim 5 let

 • v případě nejasností se domluvte s učitelkou ve třídě, jmenný seznam vystavit nemůžeme...

 • mladší děti mají ve školce svou učitelku a svůj program

Plavání zahájíme ve středu 2. května 2018 a budeme jezdit středy (mimo pondělí 25. 6., které je navíc, abychom do prázdnin splnili 10 lekcí). Odjíždět budeme v 8, 50 hod., tj. po svačině. Návrat na oběd. S sebou si dítě vezme batoh s osuškou a plavkami, pití a jen něco malého, nejlépe ovoce nebo malou sladkost. Kurzovné činí letos 450,- Kč, dopravu máme placenou v rozpočtu od obce. Další plavání nás čeká už na podzim, takže menší děti si také zaplavou.



Výlet na Fedinandov

Pojedeme na výlet – na Ferdinandov...

Ve čtvrtek 12. 4. 2018, pokud nebude pršet, pojedeme hned po svačince autobusem na Ferdinandov ( v případě hezkého počasí se pěšky vrátíme na oběd, pokud bude ošklivo, vracíme se během půl hodinky zpět autobusem).

S sebou batůžek s pitím a pláštěnkou, na autobus 10,- Kč.

Děti oblékněte a obujte SPORTOVNĚ!



Zakončení vzdělávacího cyklu pro rodiče

Zveme rodiče na poslední z cyklu přednášek s názvem:

 

Význam stravování u předškolních dětí 

s ochutnávkou !!!

 

KDY? V úterý 10. dubna 2018 od 16 hodin v mateřské škole

aneb „Vliv  výživy na chování dětí.“

(Současný stav a nadváha dětí v předškolním věku)

 

 • Vliv rodičů na tvorbu návyků při stravování

 • Zdravý výživový talíř, jeho složení a význam ve výživě

 • Praktické rady a návody pro rodiče

 • Součástí semináře je příprava jednoduchým pokrmů dle zásad zdravé stravy s ochutnávkou 

  Přijďte na návštěvu, těšíme se na vás.



velikonoční tvoření

Zveme vás na tradiční velikonoční tvoření dětí a rodičů

v úterý 27. března 2018 od 15 hodin.

 

Společné setkání zahájíme

v 15 hodin přednáškou manželů Michálkových na téma „Bylinky“

 

aneb „Když vaříš s maminkou, sůl nahraď bylinkou“

aneb „Vyrob si svůj levandulový pytlíček“.

 

V 15, 30 hod. máme pro vás připraveno malé jarní vystoupení vašich dětí.

 

Po vystoupení bude následovat volné velikonoční tvoření – připraveno je jarní zdobení věnečků a závěsné dekorace Ptáček nebo malování velikonočních zajíčků...

 

Přineste si s sebou DOBROU NÁLADU!!!



Přednáška "Školní zralost"

Zveme vás na přednášku spojenou s besedou na téma

Školní zralost

 • Fenomén tzv. školní zralosti se ve větší míře u nás začal objevovat v první polovině sedmdesátých let minulého století. V současné době je obsah pojmu školní zralost hrubě okleštěn a jakýmsi způsobem vulgarizován na to, co by mělo dítě zahajující školní docházku umět příp. znát. Zkusme na obsah pojmu školní zralost podívat prizmatem původní definice, která říká, že „…školní zralost je taková úroveň psychického, sociálního, emocionálního a rozumového vývoje, která umožňuje dítěti zvládat požadavky školy bez ohrožení jeho psychického či fyzického zdraví…“. To je z pohledu dítěte.

 • Ovšem existuje ještě směr, který se soustřeďuje na instituci – školu. Z tohoto pohledu je školní zralost „…připravenost školy vytvořit pro přicházející děti, nové žáky, takové podmínky, aby byly schopny požadavky školy zvládat a přiměřeně se ve školním prostředí adaptovat...“. Velká část učitelek prvních tříd se, bohužel, soustřeďuje pouze na to, co děti znají či umí, jen s obtížemi chápou, že škola je prostředí, kde má činnost navazovat na činnost mateřské školy a nadále kontinuálně stimulovat vývoj dítěte ve všech oblastech, které byly zmíněny v klasické definici školní zralosti, že nejde jen o získávání znalostí a akademických dovedností (psaní, počítání, čtení).

 • Přijďte si popovídat s dětským psychologem PhDr. Václavem Mrštíkem o svých dětech – ať už se do základní školy teprve chystají k zápisu a nebo se ve škole etablovaly úspěšně či méně úspěšně …

   

V pondělí 5. března 2018 od 16 hodin jsme tu jen pro vás!



Cyklus čtyř odborných setkání s rodiči

Připravujeme pro rodiče (poznačte si v diáři):

Cyklus čtyř odborných setkání“

 1. 21. února 2018: „Dospělí i děti vědí, jak se naše obec mění“ - po stopách hradišťské minulosti aneb známé mýty a neznámé skutečnosti z dějin Hradiště

 2. 5. března 2018: „Školní zralost“ – setkání s dětským psychologem před zápisem do ZŠ

 3. 27. března 2018: „Bylinky pro děti“ přednáška spojená v velikonočním tvořením dětí a rodičů

 4. 10. dubna 2018: „Zdravá výživa pro děti“ - spojená s ochutnáváním „zdravých dobrot“

 



Jarní prázdniny

Upozorňujeme rodiče v předstihu na termín jarních prázdnin: dle školního řádu bude mateřská škola uzavřena od 12. - 16.3.2018.



Maškarní karneval

Připravujeme pro děti v týdnu od 12. - 16.2. maškarní karneval. Včas informujeme, aby každé dítě mělo svoji masku. Zvolte něco jednoduchého, aby se děti mohly pohybovat, tančit a soutěžit. Po maškarním karnevalu bude následovat téma o knížkách pro děti - děti si mohou přinést oblíbenou knihu do školky. Prosíme - označte si ji!



Lednová divadla

I v lednu 2018 si užijeme divadel:

18. ledna pojedeme do Hankova domu na divadlo "O zvířatech". Vybíráme 80,- Kč.

25. ledna přijede divadlo za námi. Na divadelní představení "Kočky Micky" vybíráme 50,- Kč.



Náš anonymní rodič

Vážený anonymní rodiči,

děkujeme za netradiční poděkování a ocenění práce zaměstnankyň naší mateřské školy. Přání, které jsme našly na nástěnce v šatně poslední den před vánočními prázdninami, nás zahřálo u srdíčka. Také přejeme skvělý rok 2018 a všem dětem hodně spokojených chvil v naší školce. Kolektiv MŠ




Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg