Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Sklízení jablek

Ovocné sady Dolany

V pondělí 14. 10. 2019 v 8, 30 hodin využijeme nabídky paní Michálkové a pojedeme se podívat, jak se sklízí jablka v sadech. Výlet je dopolední, odjíždíme po svačině a na oběd se vracíme. Oblékněte děti podle počasí a na autobus vybíráme 30,- Kč.Program třídní schůzky - zápis

Třídní schůzka s rodiči dne 10. září 2019

Program:

 1. Přivítání

 2. Počet dětí ve třídě, věkové složení

 3. ŠVP – jak vzděláváme předškoláky, využití asistentek ve třídě

 4. Školní řád s důrazem na omlouvání dětí s povinným vzděláváním, placení školného předem (10 měsíců v roce) a omlouvání dětí i když jdou po obědě domů (odpol. svačina stojí 11,- Kč)

 5. Vnitřní řád – prodloužení provozu MŠ, sankce za neomluvený oběd je s taxou za provozní náklady už 65.- Kč!

 6. Připomínky třídní učitelky k oblékání dětí, předávání dětí do třídy osobně.

 7. Plavání - od března 2020 (pátky), mohou se zúčastnit i děti od 4 let

 8. Školní jídelna – omlouvání do 7, 30 hod. ráno, pitný režim, alergeny v jídelníčku, spotřební koš, 2x ročně vracení přeplatků ve stravném

 9. Povinnost rodičů hlásit každé onemocnění dítěte, nejen infekční, příp. příznaky a také když zjistí u dítěte vši – aby byli ostatní rodiče včas varováni prostřednictvím nástěnky.

 10. Konzultační hodiny o dítěti mohou rodiče dohodnout kdykoliv s ředitelkou školy.

 11. Diskuze.Divadla a výlet do ZOO

Divadla v září a říjnu

 

 • 17. září ( úterý) maňáskové divadlo v MŠ, cena: 45.- Kč

 • 8. říjen (úterý) divadlo v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem: „Pyšná princezna“ cena: 85,- Kč (včetně dopravy)

 • 9. října (středa) kabaret v MŠ „Podzim v Popletově“, cena: 35,- Kč

 • 31. října (čtvrtek) divadlo v MŠ „Tajemství pohádkové knížky“, cena: 50,- Kč

 

Výlet do ZOO: v úterý 24. 9. 2019 odjíždíme v 8, 30 hod. po svačince autobusem do Dvora Králové n.L.

S sebou: batůžek s pláštěnkou, pití a malou ňamku, vybíráme: 25,- Kč na vstupné a autobus. Doporučujeme vhodnou obuv!

 Třídní schůzka

Pozvánka na třídní schůzku s rodiči

 

Vážení rodiče, zveme vás na malou informativní schůzku

v úterý 10. září 2019 od 15 hodin.

Dozvíte se novinky o vzdělávání vašich dětí, divadla, výlety a předškolní plavání... jak se budou vzdělávat předškoláci a z jakých materiálů, jak omlouvat děti a jak předškoláky, kteří mají povinné vzdělávání? Děti vám pohlídá asistentka na zahradě. Udělejte si čas na krátké popovídání...

Vaše paní učitelkyZahájení školního roku

Zahájili jsme nový školní rok. Dnes zatím bez pláče. Začínáme s počtem 24 dětí, 4 děti jsou nové. Třídní schůzku s rodiči plánujme na úterý 10 9. 2019 od 15 hodin.Šerpování školáků

Slavnostní šerpování školáků

a loučení před prázdninami

 

Zveme rodiče, sourozence a další příbuzné našich školáků, kteří se budou

v pátek 28. června 2019 od 9 hodin loučit se svou školkou,

na slavnostní ukončení školního roku v mateřské škole.

Již tradičně zveme zástupce obce, rodiče, zaměstnance a kamarády, abychom společně předali šerpy a dárky našim školákům, kteří od září zahájí docházku do základní školy. Těšíme se na vás!Sportovní den

Nejstarší děti čeká ve středu 5.6.2019 velký sportovní svátek, budou sportovat celé dopoledne na stadionu ve Dvoře Králové n.L.a soutěžit s ostatními školkami z regionu. Ani nejmenší o soutěžení ve sportovních disciplínách nepřijdou. Na 20.června připravujeme na naší zahradě Školkovou olympiádu!Canisterapie

V pondělí 3. června 2019 čekáme v mateřské škole další návštěvu:

přijedou pejskové Kamilka, Maja a Fidorka

canisterapie čivavy“

Program se bude skládat ze dvou částí. V první polovině budou pracovat všechny děti dohromady. Potom se rozdělí na menší skupinky (při 20ti dětech alespoň na 3 - ideálně na 4). Pro dvě až tři z nich Vám dám úkoly, ale bude třeba, abyste s tím dětem pomáhali. Třetí skupinka si bude moci pomazlit pejsky. A postupně se všichni vystřídají.

Vybíráme 30.- Kč.


Divadlo v MŠ

Divadlo v mateřské škole

Ve středu 12. 6. 2019 čekáme ve školce návštěvu. Paní Hrušková nám přijede zahrát hudební pohádku „Princezna Zpěvanka“. Vybíráme 50,- Kč a divadlo začíná v 9 hodin.ZOO

Pojedeme na výlet do ZOO

 

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 pojedeme po svačince v 8,30 hodin na výlet do ZOO. Děti oblékněte podle počasí, hlavně pořádné boty – budou celé dopoledne chodit. Návrat plánujeme na oběd po 12 hodině.

S sebou batoh s pláštěnkou a pitím, příp. malou svačinku.

Vybíráme 30,- Kč.
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg