Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Dovolená - uzavření MŠ o hlavních prázdninách.

Včera večer zřizovatel schválil uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách v termínu od 20.7.2020 v trvání 4 týdnů. Mateřská škola se otevře tedy 17.8.2020. Vycházelo se z požadavků rodičů, které vyjádřili v anketě k prázdninovému provozu. Provoz MŠ bude od 29.6.2020 v náhradních prostorách v obecním domě č.79.Rekonstrukce mateřské školy

Ve čtvrtek 18.6.2020 od 16 hodin se v mateřské škole uskuteční setkání s panem starostou, který seznámí rodiče našich dětí s organizací rekonstrukce mateřské školy. Protože se jedná už o letošní léto a podzim, prosím o účast všech rodičů (současných i nově přijatých dětí). Přijďte se seznámit s informacemi, alespoň jeden zástupce rodiny. Důležité!Slavnostní zakončení školního roku

V pátek 26.6.2020 od 9 hodin se v mateřské škole budeme slavnostně loučit se školáky: "šerpování školáků". Za účasti pana starosty předáme dětem, kteří od září odcházejí do základní školy, šerpy a dárky. Nebude chybět ani malý testík ze znalostí našich nejstarších kamarádů. Zveme rodiče těchto dětí, kteří budou mít čas (cca hodinku). Vše budeme fotografovat - najdete pak na Rajčeti...Tiskopis na ošetřovné

Vážení rodiče, kteří jste z různých důvodů neposlali své dítě do znovuotevřené školky, posílám vám odkaz na formulář a informace k podání tiskopisu MPSV ohledně ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovneFinanční záležitosti

Školné. 

Po dobu uzavření MŠ (duben a květen 2020) se na základě rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště školné neplatí. Školné za červen nebudeme řádně omluveným dětem též účtovat.

Vyúčtování plavání. 

Uskutečnila se pouze první lekce plavání. Dětem, které se jí zúčastnily, bude strženo 50,- Kč. Vrácení peněz proběhne bezhotovostně po vyplnění „Žádosti o vrácení“. plavání 2020.pdf

Divadlo 

Peníze za kulturní akce, kterých se děti neúčastnily nebo byly zrušeny, vrátíme hotově proti podpisu rodičů.Tiskopis k anketě Prázdniny 2020

Anketa.pdfAnketa k uzavření MŠ o hlavních prázdninách.

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách je předběžně plánováno od 20. července 2020.  Rada obce požádala o uspořádání ankety pro rodiče, kteří by se měli k délce uzavření MŠ vyjádřit. Formou anketního listu si označíte týdny, ve kterých budete provoz MŠ o hlavních prázdninách potřebovat. Po vyhodnocení ankety vás budeme o termínu uzavření MŠ informovat. Anketa bude probíhat od 18. - 29. 5. 2020. Vyplněné a podepsané anketní lístky vhazujte do poštovní schránky mateřské školy.Znovuotevření MŠ

Na základě rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště se Mateřská škola Choustníkovo Hradiště otevře v pondělí 18. května 2020. Provoz bude celodenní od 6, 30 hod. do 16 hod.

Provoz bude do konce školního roku 2019/2020 ovlivněn těmito pokyny MŠMT:

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí v prostorách školy nosit roušky.

2. Při příchodu a odchodu do a z mateřské školy se dodržují odstupy 2 m, ústa a nos jsou zakryty rouškou. Shromažďování osob před školou je zakázáno.

3. Při příchodu do MŠ si každý dezinfikuje ruce. V prostoách MŠ se doprovázející osoba pohybuje v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, akutní inekce dýchacích cest) nesmí do do školy vstoupit.

5. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti a zaměstnanci si musí nasadit roušku (doporučujeme, aby každě dítě mělo roušku ve skříňce).

6. Vzhledem k rizikovým faktorům dětského kolektivu se v pokynech MŠMT doporučuje, aby dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti a která spadá do kategorie osob s rizikovými faktory, do mateřské školy nevstupovala. Ošetřovné bylo schváleno do 30. 6. 2020.

7. Zákonný zástupce při nástupu dítěte vyplní a podepíše "Čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně potvrzení, že žádná osoba ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny.

 

Osoby s rizikovými faktory.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (např. astma).
 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév (např. hypertenze).
 4. Porucha imunitního systému.
 5. Těžká obezita.
 6. Diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin.
 8. Onemocnění jater.

 

 

 

 Školáci

Pro školáky - děti s povinným vzděláváním v posledním roce před nástupem do ZŠ- jsou ode dneška připraveny metodické materiály (časopisy Dráček a pracovní listy). Materiály si vyzvedněte od 8 do 16 hodin v budově mateřské školy, stačí zazvonit, jsou připravené v šatně. Pracovnice Mš připravují školu k znovuotevření, předběžně v druhé polovině května. Před nástupem rodiče podepíší Čestně prohlášení. Upřednostněny budou děti s povinným vzděláváním a děti zaměstnaných rodičů. Rodiče by měli uvážit, zda některý člen rodiny nepatří do rizikové skupiny, protože šíření jakékoliv nakažlivé nemoci nelze v kolektivu malých dětí vyloučit (dle pokynů ministerstva není povinné nosit roušky).Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy 

bude probíhat distančně bez přítomnosti dětí v MŠ. Žádosti s povinnými přílohami pošlete písemně

 od 2. – 14. 5. 2020 nebo si předem domluvte přesný čas

 na tel. č.: 725842007 na pátek dne 15. května 2020.

Více informací najdete v "Události, akce", včetně příloh ke stažení...

Přeji všem pevné zdraví. Mgr. Ivana Mrštíková
Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg