Informace pro rodiče

Publikováno 11. 6. 2024 BESÍDKA PRO RODIČE
Publikováno 31. 5. 2024 ZOO
Zobrazit starší zprávy

O mateřské škole

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště je příspěvkouvou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Městys Choustníkovo Hradiště, nová zřizovací listina byla schválena dne 26. 10. 2009. Budova mateřské školy se nachází na krásném místě v blízkosti kostela Povýšení svatého Kříže. Je obklopena školní zahradou vybavenou altánem, herními prvky, pískovištěm, dopravním hřištěm, mobiliářem a okrasnou výsadbou. V letech 2020 a 2021 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí a díky tomu  mohlo dojít k navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení. Celková kapacita mateřské školy je nyní 36 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Součástí organizace je také školní jídelna.

Z naší MŠ