Aktuality


Oprava tiskové chyby - plavat začínáme v pátek 8.dubna 2016.

Novější 1 3 9 16 24

Fotografování dětí

Vážení rodiče, v pátek 7. května 2021 od 8 hodin budeme děti fotografovat na společnou fotku. Pan Netopil nás požádal, abychom rodiče upozornili na nevhodnost zeleného oblečení dětí. Takže zelenou v pátek dětem nedávejte :-) . Případné další požadavky směřujte na paní učitelky ve třídě. Ještě jedno upozornění: od května se nám už dovoláte i na pevnou linku č. 499392183. Oběd dětem můžete omluvit do 7,30 hodin. Přejeme krásný máj. Mgr. Ivana MrštíkováINFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ

V pondělí 26.4. se vracejí všechny děti do Mateřské školy. Testování dětí již NEBUDE probíhat. Testovat se budou pouze zaměstanci MŠ. Roušky, respirátory ani žádné jiné ochranné prostředky u dětí nejsou povinné. Rodič však musí i nadále ochranné prostředy používat! Prosím rodiče, aby nejpozdějí v pondělí v 7:30 informovali, zda jejich dítě nastoupí nebo nenastoupí. Pevná linka zatím není zapojena, čekáme na technika. Piště, volejte na školkový mobilní telefon - 725842007.

Pěkný víkend a v pondělí na viděnou!
Bc. Petra DerdováDěti se mohou vrátit do MŠ

Od pondělí 26. 4. 2021 nastupují v našem Královéhradeckém kraji do mateřských škol i malé děti. V naší obci nastoupíte do nově zrekonstruované školky. Vchod budete využívat zadní tj. pro děti a rodiče, kterými vstoupíte přímo do šatny dětí. U vchodu je telefon s kamerou. Zazvoníte si na svou třídu - malé děti Sluníčka a velké děti Hvězdičky - paní učitelky vás pustí do budovy. Upozorňuji rodiče, že od půl sedmé do sedmi ráno a od půl čtvrté do čtyř odpoledne bude provoz jen ve třídě Hvězdiček. Určitě si rychle zvykneme na provozní režimové novinky.

Vzhledem k uzavření MŠ na téměř dva měsíce nemusíte platit školné za měsíce duben a květen. Rodiče dětí, které nemají zaplacené školné za měsíc březen, budu oslovovat osobně a budou muset dlužnou částku zaplatit. Pokud máte trvalý příkaz, nic se neděje, peníze jsme vám připsali na stravovací konto vašeho dítěte a můžete o ně ke konci školního roku požádat, vrátíme. Těšíme se na vás i na vaše děti. Mgr. Ivana MrštíkováUzavření MŠ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče, už v předstihu vás můžeme letos informovat, kdy bude mateřská škola uzavřena v době hlavních prázdnin. Zřizovatel už schválil termín uzavření od 19. 7. 2021 do 8. 8. 2021, tedy pouze na 3 týdny. Mgr. Ivana MrštíkováZahajujeme v rekonstruované MŠ

Vážení rodiče, za pomoci našich skvělých hasičů jsme včera dokončili stěhování a od pondělí 19. 4. 2021 zahajujeme provoz v nové školce. Zatím, bohužel, jen s nejstaršími dětmi, kteří v září odejdou do základní školy. Mgr. Ivana MrštíkováTestování od 12. 4. 2021

Dle pokynů MŠMT se od 12. 4. 2021 mění výuka pro předškoláky na prezenční formu a tedy bude nezbytné začít s testováním vracejících se dětí.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá.Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

Jak testování bude probíhat v naší MŠ:

 1. Při příchodu do mateřské školy čp. 79 u hlavního vchodu obdrží dítě (rodič) samotest a postupuje podle pokynů pověřené osoby (Pavlína Potocká). Je nezbytné, aby rodič setrval 15 minut a počkal na výsledek testu.
 2.  Rodič i dítě se při příchodu dezinfikují a rodič musí mít respirátor!
 3. Při negativním výsledku rodič odchází a dítě se účastní výuky.
 4. Pokud je test pozitivní, obdrží rodič protokol o provedeném testu a odvádí si hned dítě domů.
 5. Preventivní testování dětí i zaměstnanců budeme provádět dle pokynů vždy v pondělí a ve čtvrtek (a v případě jakéhokoliv nástupu dítěte mimo určené dny).
 6. Kdo se testovat nemusí: Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit..Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.                                                                                     Mgr. Ivana Mrštíková
 
 


Zápis k předškolnímu vzdělávání 2021

Informace k zápisu pro letošní rok naleznete v části "Události,akce" na našem webu... i s potřebnými přlohami. Mgr. Ivana MrštíkováNávrat školáků 12.4.2021 do MŠ

Vážení rodiče, MŠMT už vyslalo na školy informace k postupnému návratu dětí a žáků do škol. U nás se jedná o 11 dětí s povinným předškolním vzděláváním ze třídy Jolanky Sobovičové, kteří mají zatím online výuku. Začínat budeme v pondělí 12. dubna 2021 a nastoupíte zatím do našich provizorních prostor v č. 79 obecní dům. Všechny podklady ke kolaudaci jsou už připravené a jen čekáme, až budeme moci oficiálně s dětmi nastoupit do krásné nové školky. Alespoň nám starší děti pomohou zabalit hračky...Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče školáků, přikládám níže informace o zápisu do 1. třídy ZŠ...:
 
Vážené ředitelky mateřských škol,
dovoluji si Vás informovat o průběhu zápisu k povinné školní docházce na naší škole pro školní rok 2021/2022, který se s ohledem na epidemiologickou situaci bude konat pouze korespondenčně 1. - 15. 4. 2021. Pokud to situace dovolí, zorganizujeme v červnu přípravné schůzky jednotlivých budoucích prvních tříd. 
Předem děkuji za zveřejnění informací nebo jejich předání zákonným zástupcům předškoláků.
Další informace ohledně zápisu jsou na stránkách školy www.zsdknl.cz
Na stránkách portálu kralovedvorsko.cz je zveřejňován náš seriál Ze školky do školy, který se věnuje přípravě dětí na školní docházku ZŠ Schulzovy sady připravila seriál pro rodiče předškoláků, ZŠ Schulzovy sady (kralovedvorsko.cz)  
 
Děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Ivan Jugl

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235Zápis do MŠ

Do mateřských škol dorazil pokyn MŠMT k zápisům. Určitě bude opět distanční formou, měl by probíhat od 2.-16. května 2021 a podrobnosti budou vyvěšeny na našich webových stránkách do konce března 2021...Novější 1 3 9 16 24

Nabídka zaměstnání: 

Pro Mateřskou školu Choustníkovo Hradiště hledáme novou paní školnici a od nového školního roku také pomocnici do kuchyně. Popis obou pracovních pozicí:

 1. Školnice v mateřské škole. Celý úvazek (příp. zkrácený) s nástupem k 1. 8. 2021
 2. Pomocná kuchařka na umývání nádobí. Na dvě hodiny denně s nástupem k 1. 9. 2021

Výběrové řízení proběhne v mateřské škole     12. května 2021 od 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: ms.choustnikovohradiste@seznam.cz.

Mgr. Ivana Mrštíková ředitelka MŠ

 

 

Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg