Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Testování od 12. 4. 2021

Testování od 12. 4. 2021Dle pokynů MŠMT se od 12. 4. 2021 mění výuka pro předškoláky na prezenční formu a tedy bude nezbytné začít s testováním vracejících se dětí.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá.Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

Jak testování bude probíhat v naší MŠ:

  1. Při příchodu do mateřské školy čp. 79 u hlavního vchodu obdrží dítě (rodič) samotest a postupuje podle pokynů pověřené osoby (Pavlína Potocká). Je nezbytné, aby rodič setrval 15 minut a počkal na výsledek testu.
  2.  Rodič i dítě se při příchodu dezinfikují a rodič musí mít respirátor!
  3. Při negativním výsledku rodič odchází a dítě se účastní výuky.
  4. Pokud je test pozitivní, obdrží rodič protokol o provedeném testu a odvádí si hned dítě domů.
  5. Preventivní testování dětí i zaměstnanců budeme provádět dle pokynů vždy v pondělí a ve čtvrtek (a v případě jakéhokoliv nástupu dítěte mimo určené dny).
  6. Kdo se testovat nemusí: Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit..Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.                                                                                     Mgr. Ivana Mrštíková