Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Znovuotevření MŠ

Znovuotevření MŠNa základě rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště se Mateřská škola Choustníkovo Hradiště otevře v pondělí 18. května 2020. Provoz bude celodenní od 6, 30 hod. do 16 hod.

Provoz bude do konce školního roku 2019/2020 ovlivněn těmito pokyny MŠMT:

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí v prostorách školy nosit roušky.

2. Při příchodu a odchodu do a z mateřské školy se dodržují odstupy 2 m, ústa a nos jsou zakryty rouškou. Shromažďování osob před školou je zakázáno.

3. Při příchodu do MŠ si každý dezinfikuje ruce. V prostoách MŠ se doprovázející osoba pohybuje v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, akutní inekce dýchacích cest) nesmí do do školy vstoupit.

5. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti a zaměstnanci si musí nasadit roušku (doporučujeme, aby každě dítě mělo roušku ve skříňce).

6. Vzhledem k rizikovým faktorům dětského kolektivu se v pokynech MŠMT doporučuje, aby dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti a která spadá do kategorie osob s rizikovými faktory, do mateřské školy nevstupovala. Ošetřovné bylo schváleno do 30. 6. 2020.

7. Zákonný zástupce při nástupu dítěte vyplní a podepíše "Čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně potvrzení, že žádná osoba ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny.

 

Osoby s rizikovými faktory.

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (např. astma).
  3. Onemocnění srdce nebo velkých cév (např. hypertenze).
  4. Porucha imunitního systému.
  5. Těžká obezita.
  6. Diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin.
  8. Onemocnění jater.