Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně z MŠ

Aktuálně z MŠ


 

Rekonstrukce mateřské školy

Ve čtvrtek 18.6.2020 od 16 hodin se v mateřské škole uskuteční setkání s panem starostou, který seznámí rodiče našich dětí s organizací rekonstrukce mateřské školy. Protože se jedná už o letošní léto a podzim, prosím o účast všech rodičů (současných i nově přijatých dětí). Přijďte se seznámit s informacemi, alespoň jeden zástupce rodiny. Důležité!


Publikováno 12. 6. 2020 10:19

Slavnostní zakončení školního roku

V pátek 26.6.2020 od 9 hodin se v mateřské škole budeme slavnostně loučit se školáky: "šerpování školáků". Za účasti pana starosty předáme dětem, kteří od září odcházejí do základní školy, šerpy a dárky. Nebude chybět ani malý testík ze znalostí našich nejstarších kamarádů. Zveme rodiče těchto dětí, kteří budou mít čas (cca hodinku). Vše budeme fotografovat - najdete pak na Rajčeti...


Publikováno 12. 6. 2020 10:11

Tiskopis na ošetřovné

Vážení rodiče, kteří jste z různých důvodů neposlali své dítě do znovuotevřené školky, posílám vám odkaz na formulář a informace k podání tiskopisu MPSV ohledně ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Publikováno 27. 5. 2020 11:03

Finanční záležitosti

Školné. 

Po dobu uzavření MŠ (duben a květen 2020) se na základě rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště školné neplatí. Školné za červen nebudeme řádně omluveným dětem též účtovat.

Vyúčtování plavání. 

Uskutečnila se pouze první lekce plavání. Dětem, které se jí zúčastnily, bude strženo 50,- Kč. Vrácení peněz proběhne bezhotovostně po vyplnění „Žádosti o vrácení“. plavání 2020.pdf

Divadlo 

Peníze za kulturní akce, kterých se děti neúčastnily nebo byly zrušeny, vrátíme hotově proti podpisu rodičů.


Publikováno 15. 5. 2020 14:09

Tiskopis k anketě Prázdniny 2020

Anketa.pdf


Publikováno 15. 5. 2020 12:20

Anketa k uzavření MŠ o hlavních prázdninách.

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách je předběžně plánováno od 20. července 2020.  Rada obce požádala o uspořádání ankety pro rodiče, kteří by se měli k délce uzavření MŠ vyjádřit. Formou anketního listu si označíte týdny, ve kterých budete provoz MŠ o hlavních prázdninách potřebovat. Po vyhodnocení ankety vás budeme o termínu uzavření MŠ informovat. Anketa bude probíhat od 18. - 29. 5. 2020. Vyplněné a podepsané anketní lístky vhazujte do poštovní schránky mateřské školy.


Publikováno 15. 5. 2020 9:03

Znovuotevření MŠ

Na základě rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště se Mateřská škola Choustníkovo Hradiště otevře v pondělí 18. května 2020. Provoz bude celodenní od 6, 30 hod. do 16 hod.

Provoz bude do konce školního roku 2019/2020 ovlivněn těmito pokyny MŠMT:

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí v prostorách školy nosit roušky.

2. Při příchodu a odchodu do a z mateřské školy se dodržují odstupy 2 m, ústa a nos jsou zakryty rouškou. Shromažďování osob před školou je zakázáno.

3. Při příchodu do MŠ si každý dezinfikuje ruce. V prostoách MŠ se doprovázející osoba pohybuje v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, akutní inekce dýchacích cest) nesmí do do školy vstoupit.

5. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti a zaměstnanci si musí nasadit roušku (doporučujeme, aby každě dítě mělo roušku ve skříňce).

6. Vzhledem k rizikovým faktorům dětského kolektivu se v pokynech MŠMT doporučuje, aby dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti a která spadá do kategorie osob s rizikovými faktory, do mateřské školy nevstupovala. Ošetřovné bylo schváleno do 30. 6. 2020.

7. Zákonný zástupce při nástupu dítěte vyplní a podepíše "Čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně potvrzení, že žádná osoba ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny.

 

Osoby s rizikovými faktory.

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (např. astma).
  3. Onemocnění srdce nebo velkých cév (např. hypertenze).
  4. Porucha imunitního systému.
  5. Těžká obezita.
  6. Diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin.
  8. Onemocnění jater.

 

 

 

 


Publikováno 15. 5. 2020 8:33

Školáci

Pro školáky - děti s povinným vzděláváním v posledním roce před nástupem do ZŠ- jsou ode dneška připraveny metodické materiály (časopisy Dráček a pracovní listy). Materiály si vyzvedněte od 8 do 16 hodin v budově mateřské školy, stačí zazvonit, jsou připravené v šatně. Pracovnice Mš připravují školu k znovuotevření, předběžně v druhé polovině května. Před nástupem rodiče podepíší Čestně prohlášení. Upřednostněny budou děti s povinným vzděláváním a děti zaměstnaných rodičů. Rodiče by měli uvážit, zda některý člen rodiny nepatří do rizikové skupiny, protože šíření jakékoliv nakažlivé nemoci nelze v kolektivu malých dětí vyloučit (dle pokynů ministerstva není povinné nosit roušky).


Publikováno 5. 5. 2020 8:26

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy 

bude probíhat distančně bez přítomnosti dětí v MŠ. Žádosti s povinnými přílohami pošlete písemně

 od 2. – 14. 5. 2020 nebo si předem domluvte přesný čas

 na tel. č.: 725842007 na pátek dne 15. května 2020.

Více informací najdete v "Události, akce", včetně příloh ke stažení...

Přeji všem pevné zdraví. Mgr. Ivana Mrštíková


Publikováno 9. 4. 2020 13:40

Zápis do ZŠ Schulzovy Sady

Zépis do Základní školy Schulzovy Sady ve Dvoře Králové nad Labem se uskuteční od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Informace naleznete na webových stránkách školy http://www.zsdknl.cz/. Najdete tam i formuláře žádosti o přijetí nebo žádosti o odkladu školní docházky.


Publikováno 24. 3. 2020 14:50

Mateřská škola UZAVŘENA

Včera v noci rozhodla Rada obce o uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště.  Na základě usnesení se ukončuje provoz mateřské školy do odvolání tohoto opatření.

Ředitelka MŠ bude 17.3.2020 od rána až do 12 hodin vydávat rodičům, kteří se dostaví, tiskopis (potvrzení) "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" s potvrzením o uzavření mateřské školy. Pokud budete toto potvrzení potřebovat kdykoliv později, pište na mailovou adresu  ms.choustnikovohradiste@seznam.cz nebo volejte, pište na služební telefon 725842007. 

Potvrzení mohu poslat jako přílohu mailu, pokud máte doma tiskárnu, nebo poštou v obálce.

Buďte na sebe opatrní, postarejte se o své děti, rodiče a prarodiče. Mgr. Ivana Mrštíková


Publikováno 17. 3. 2020 7:14

Ukončení doplňkové činnosti od 16.3.2020

Na základě usnesení Rady obce Choustníkovo Hradiště ze dne 12. 3. 2020: od pondělí 16. 3. 2020 ukončuje Mateřská škola Choustníkovo Hradiště doplňkovou činnost – vaření obědů pro důchodce a cizí strávníky – a to do odvolání tohoto opatření. 

Mateřská škola zůstává zatím v provozu. Děti, které vykazují nějaké příznaky onemocnění – kašel, rýma, bolest v krku…, do mateřské školy nepatří. 

Mgr. Ivana Mrštíková


Publikováno 13. 3. 2020 10:11