Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně z MŠ

Aktuálně z MŠ


 

Malá technická univerzita

Vážení rodiče, prosím o zprávu, zda se Vaše dítě zúčastní zítřejšího projektového dne od 8, 30 hod. Vzhledem k tomu, že byla mateřská škola v době podzimních prázdnin uzavřena a nemám zpětnou vazbu, jak na tom jednotlivé děti zdravotně jsou a zítra (2.11.2020) přijede lektor z Malé technické univerzity, aby vedl projektový den, potřebuji od Vás zprávu:

  • napsat na mobil MŠ zprávu, zda Vaše dítě zítra do školky přijde (č.: 725842007)
  • nebo zavolat zítra na pevnou linku (tel.: 499392183) mezi 6,30 - 8,00 hod., zda Vaše dítě dorazí nebo zda ho máme omluvit

Děkuji.     Mgr. Ivana Mrštíková


Publikováno 1. 11. 2020 17:46

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, se souhlasem zřizovatele vám oznamuji, že bude Mateřská škola Choustníkovo Hradiště v době podzimních prázdnin 26.-30.10.2020 UZAVŘENA.

Dvě divadla v MŠ jsme zrušili, zatím ponecháváme v platnosti projektový den na téma STAVBA MOSTů, který by se měl uskutečnit hned po prázdninách v pondělí 2. 11. 2020 od 8,30 hod. Je určen pro děti od 4 let a přijede k nám lektor z Malé liberecké univerzity.

Mgr. Ivana Mrštíková


Publikováno 20. 10. 2020 19:00

Distanční výuka

Určitě teď často o distanční výuce slyšíte, ale jak by to vypadalo u nás?

Krátké uzavření (např. na 14 dní karanténa)

Především je nutné říci, že se jedná o vzdělávání dětí (5+), které mají povinné vzdělávání a půjdou příští rok do základní školy. (Rozhoduje věk dítěte a ne rodič, který si myslí, že svoji ratolest ještě nepošle a zařídí odklad školní docházky.)

Rodiče těchto dětí dostanou na email, který poskytnou mateřské škole, termín a vyzvednou si učební materiály na dobu karantény v MŠ (časopis Dráček, pracovní listy, texty básní, písní...). Po návratu si s dětmi ve zkráceném čase vše probereme a nebude nás výpadek výuky nijak zatěžovat. Pokud se rodiče nedostaví, pošleme jim materiály poštou.

Delší uzavření ( např. celostátní uzavření  i mateřských škol)

Tady už nastává problém a musíme zahájit distanční výuku. Paní učitelka Jolanka by byla každou středu na Skypu od 8 do 10 hodin a od 16 do 18 hodin - adresu pošleme na email rodičů. Pokud by nefungoval Skype, zařídíme meeting nebo discord (odkaz pošleme na email rodičů a ti se podle pokynů připojí). Jedná se o kontakt dítěte a učitelky a ostatních dětí - máme zpětnou vazbu od školek, které se o něco podobného pokusily na jaře. Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin v mateřské škole, za nezbytných hygienických opatření, bude předávání učebních materiálů. Kdo se nedostaví, přijde mu velká obálka domů poštou.

Přejme si pevné zdraví a buďte na sebe opatrní.                                   Mgr. Ivana Mrštíková

P.S. Pokud patříte k níže uvedeným zaměstnancům, mohou vaši zaměstnavatelé požádat KÚ Královéhradeckého kraje a vaše děti ve věku 3 - 10 let budou v době uzavření kmenové školy přijaty v našem ORP do MŠ Drtinova 144, Dvůr Králové nad Labem nebo ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235.

 

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny níže uvedené zaměstnance.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

předávají zaměstnavatelé odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky Mgr. Martinu Strunovi, mstruna@kr-kralovehradecky.cz , 607 094 574.

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz , 736 521 855.

 


Publikováno 14. 10. 2020 9:16

Fotografování dětí

Pan Netopul přišel s nabídkou fotografování dětí s vánoční tématikou. Nabídka visí ve školce na nástěnce. S panem fotografem máme dobré zkušenosti, fotografie malých dětí se mu daří skvěle...fotografovat bude 10. 11. 2020 dopoledne dle objednávky rodičů. Celá sada fotek stojí 290,- Kč, ale platí se teprve, když se fotky líbí (nebo je vracíme). Dostanete také kód, pomocí něhož si můžete zdařilé fotky doobjednat. Pokud máte o fotografování zájem, nahlaste učitelkám ve třídě.


Publikováno 23. 9. 2020 10:57

Čeká nás první divadlo

Vážení rodiče, zítra nás čeká letošní první divadlo v mateřské škole. Začíná v 8,30 hodin a chtěla bych pozvat i děti, které jsou zatím doma z různých důvodů. Pokud jsou nemocné, tak určitě ne, ale pokud se jedná "jen o rýmičku" nebo si "zvykají na MŠ" - PŘiJĎTE! A po divadle zase můžete odejít - při ceně 50,- Kč za dítě potřebujeme alespoň 20 platících, aby příště za námi divadlo zase přijelo...Děkuji za pochopení. I.Mrštíková


Publikováno 22. 9. 2020 11:07

Roušky v MŠ

Ministr zdravotnictví po celé republice nařizuje nošení roušek. Od čtvrtka 10.9.2020 bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR, pro nás to znamená, že vstup do šatny MŠ je povolen jedné doprovázející osobě v roušce. Děti roušku zatím mít nemusí!


Publikováno 9. 9. 2020 15:49

Divadlo U dvou sluncí

Už 23.září 2020 nás čeká krásné divadlo. Pohádky "Jak Jeníček zlobil" a "O lesních pěšinkách" přijede od 8,30 hod. zahrát do školky paní Vavřínková. Vybíráme 50,- Kč.


Publikováno 3. 9. 2020 11:54

Platby školného a stravného

Jakým způsobem a kolik platit za školku bylo rodičům vysvětleno na třídní schůzce 2.9.2020. Pro přehlednost :

Školné - se platí za děti do 5 let (rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí) a u nás je školné stanoveno 200,- Kč. O hlavních prázdninách (červenec a srpen) se školné neplatí. Školné se neplatí také, když rodič dítě řádně omluví na celý měsíc předem - např. při delším onemocnění. Je nutné ještě zdůraznit, že děti ze třídy Hvězdičky plní povinné vzdělávání a pokud by se neúčastnilo výuky od 8 - 12 hodin, musí být omluveno.

Stravné - výši stravného si musí rodič odvodit od docházky svého dítěte. Celodenní stravování za měsíc činí 800,- Kč (odpolední svačinky stojí 11,- Kč, tedy pokud dítě chodí pravidelně domů po obědě, postačí částka 600,-Kč). Dvakrát ročně peníze ze stravovacího účtu vašeho dítěte vracíme na základě "Žádosti".

Školné a stravné pošlete společně na účet MŠ: 86-0301120217/0100 do 25. dne v měsíci předem.

Kdykoliv se můžete dotázat paní Blažkové, jaký obnos je na stravovacím účtu vašeho dítěte.

Rodiče, kteří nestihli zaplatit v srpnu, prosím, aby přinesli školné (200,-Kč) na září hotově do pátka 4.9.2020 a stravné poslali v září dvojnásobné. Děkuji.


Publikováno 3. 9. 2020 11:51

Zahájení školního roku 2020/21

Školní rok 2020/21 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 na sále obecního domu č. 79 v náhradních prostorech až do úplného dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy v č. 42. Většina rodičů nových dětí se už kontaktovala, ojediněle ještě doporučujeme rodičům nás navštívit a domluvit docházku svých dětí. Také si při tom vyzvednete doklady k vyplnění, lékařské potvrzení, informace o vyzvedávání dětí, GDPR, přihláška ke stravování, pokyny k platbám atd. Novým dětem umožníme postupný a pohodový zvykací režim... Od září 2020 zahajujeme ve 2 třídách. Již 2. 9. 2020 (středa) svoláváme na 15 hodinu do dočasných provizorních prostor na sále obecního domu č. 79 schůzku rodičů, kde vám vysvětlíme vše okolo současného provozu naší mateřské škoy. Těšíme se na setkání!


Publikováno 30. 8. 2020 19:58

Mateřská škola zahájila 29.6.2020 provoz v č.79

Od pondělí 29. 6. 2020 jsme zahájili provoz na sále obecního domu v č.79. Do nových prostor přišlo 14 dětí. Ostatní děti jsou na prázdniny omluvené. Ještě zítra jich čekáme 15! Obědy dovážíme, svačinky připravuje paní kuchařka Maruška Blažková. Právě vzhledem k dovážení obědů je nutné hlásit přítomnost a nepřítomnost dítěte den předem. Mateřská škola bude uzavřena od 20.7.2020 na čtyři týdny. Paní učitelka Jolanka děti opět přivítá v pondělí 17.8.2020 a právě tento den je trošku problémový s nahlašováním oběda - do 7 hodin ráno MUSÍME nahlásit do školní jídelny ve Dvoře Králové n.L. počet obědů. Možná by bylo vhodné nahlásit děti, které přijdou 17.8. do školky, ještě před uzavřením v červenci. Pevnou linku (č.tel.: 499392183) jsme nechali přenést do č. 79, takže můžete do 7 hod. změny paní učitelce nahlásit. Případně volejte na mobil MŠ: 725842007. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 1. 7. 2020 10:18

Informace pro rodiče o organizaci při rekonstrukci MŠ

Vážení rodiče, včera jsme rodičům na schůzce s panem starostou předali informace o tom, jaká bude organizace MŠ při rekonstrukci. Ty nejdůležitější informace pro vás:

1. Stěhujeme školku 26.6.2020, už po obědě budeme balit. Je nezbytné vyzvednout si dítě po obědě a odnést si všechny vaše věci s sebou.

2. Do 24.6.2020 potřebujeme vědět, které dítě bude potřebovat o prázdninách a od září postýlku a povlečení. Nahlaste! Prosíme vás, kdo máte možnost o docházku pouze dopolední, zajistěte vyzvednutí vašeho dítěte po obědě - snížíme tak počet postýlek v nouzových podmínkách. Děkujeme!

3. Obědy pro děti budeme dovážet. Odhlašovat oběd musíte den dopředu (do 11 hodin!).

4. Náhradní provoz MŠ bude v č.79 - obecní dům. Snažíme se vyhovět rodičům, kteří v anketě požadovali prázdninový provoz v první polovině července. Svoje věci tedy přinesete 29.6.2020 do náhradních prostor. Pokud o prázdninách nebudete chodit, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do oběda 26.6.2020. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 19. 6. 2020 7:41

Dovolená - uzavření MŠ o hlavních prázdninách.

Včera večer zřizovatel schválil uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách v termínu od 20.7.2020 v trvání 4 týdnů. Mateřská škola se otevře tedy 17.8.2020. Vycházelo se z požadavků rodičů, které vyjádřili v anketě k prázdninovému provozu. Provoz MŠ bude od 29.6.2020 v náhradních prostorách v obecním domě č.79.


Publikováno 18. 6. 2020 14:03